BODTO Haberleri
K BELGESİ TÜZEL KİŞİLERİ İÇİN KEP ZORUNLULUĞU
Değerli Üyelerimiz,
26.11.2019 12:56

Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 1. Fıkrasının  Ç) Bendinin 3 Numaralı Alt Bendi; Tüzel kişiliklerin, KEP adreslerinin bulunması zorunludur hükmünü içermektedir.  K Türü Yetki Belgesi Olan Odamız üyesi Tüzel Kişi Firmalarının 31.12.2019 tarihine kadar KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) Adreslerini alıp Odamız K Yetki Belgesi Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.