BODTO Haberleri
2.EL MOTORLU TAŞITLAR YETKİ BELGESİ DUYURUSU
Değerli Üyelerimiz,
12.07.2019 17:14

Bilindiği üzere, 13/02/2018 tarihinde yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır. Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla üyelerimizin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/  adresi üzerinden gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yetki belgesi almak isteyen kişilerin İETTS üzerinden Kullanıcı Kılavuzu doğrultusunda başvuru yapmaları önemli olup, bu konuda faaliyet gösteren tüm işletmelerin bilgisine ve dikkatine sunarız.

Yetki Belgesi kapsamında “mesleki yeterlilik belgesi” alması gereken kişiler Bodrum Ticaret Odası’na başvuru yapabilir.