Duyuru Arşivi
BİRLEŞİK GENEL KURUL HAKKINDA DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
05.04.2019 10:26

 

Ticaret Bakanlığı tarafından kuruluş izni verilen kooperatifler ve üst kuruluşlarının, olağan genel kurul toplantılarını iki ya da üç hesap dönemini kapsayacak şekilde erteleyip birleştirerek yapmak istemeleri halinde dikkat edeceği husus ve şartlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29/03/2018 tarih ve 33199054 sayılı yazısı (Genelge No:2018/4) ile ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Dikkatinize sunarız.

Ek: Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 29/03/2018 tarih ve 33199054 sayılı yazısı (Genelge No:2018/4)