Duyuru Arşivi
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Değerli Üyelerimiz,
01.04.2019 15:32

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile üyelerimize önem arz eden yükümlülükler içermektedir. İstisna kapsamına alınmamış olan üyelerimiz için “veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” (VERBİS) kayıt yükümlülüğü başlamıştır.

Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek, ekteki dokümanın dikkatle ve önemle incelenmesini rica ederiz.

Ek: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Veri kayıt Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü