BODTO Haberleri
MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU
Değerli Üyelerimiz,
11.02.2019 15:30

Emlak alım satımı, servis aracı şoförlüğü ve köprülü vinç operatörlüğü Mesleki Yeterlilik Belge alma zorunluluğu kapsamında sınavlar Odamız ve MEYBEM işbirliğinde verilmeye başlanmıştır.

Bu çerçevede aşağıda detayları verilen başlıklarda belge almak isteyen üyelerimiz ve çalışanları iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru formu ve ödeme dekontu ile Bodrum Ticaret Odasına başvuru yapmalılardır.

Gelecek olan taleplerle sınavlar Bodrum’da gerçekleşecektir. Detaylı bilgi için: saadetkabli@bodto.org.tr

Başvuru Formları için tıklayınız.

Emlak Danışmanı- seviye 4

Sorumlu Emlak Danışmanı-seviye 5

Servis Aracı Şoförü-seviye 3

Köprülü Vinç Operatörü-seviye 3

 

Sorumlu Emlak Danışmanı ve Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 05.06.2018 tarihinden itibaren ilgili yönetmeliğin 6. Maddesinin (d) bendi uyarınca Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması, ayrıca yine ilgili yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Meslek

Açıklama

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Emlak Bürosu sahipleri, şirket yetkilileri bu belgeyi almalıdır. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler, Ticaret İl Müdürlüklerinden “Yetki Belgesi” alamayacak, faaliyetlerine devam edemeyecektir.

Emlak Danışmanı Seviye 4

Emlak bürosunda çalışan pazarlama ve satış personelinin bu belgeyi alması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler, gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamayacaktır.

Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3

Kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla; çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri kablo ile uzaktan/kabinden kontrol ederek her türlü yük taşıyan kişilerin bu belgeyi alması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler için aylık kişi başı 775 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Servis Aracı Şoförü Seviye 3

Okullara servis taşımacılığı yapan şoförlerin bu belgeyi alması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler, okullara servis taşımacılığı hizmeti veremeyecektir.