BODTO Haberleri
ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
Değerli Üyelerimiz,
17.08.2018 14:13

Bodrum Ticaret Odası 2014 yılından itibaren Stratejik Plan çalışmalarında BODTO'nun girişimci yaratma amacı çerçevesinde yeni iş kuracaklara ve kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri çalışmalarını çeşitlendiriyor.

“Kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni girişimcileri özendiren ve destekleyen bir Oda olmalıdır.” vizyonuyla ve “yeni girişimcilerin yetişmesi, girişimcilerin iş geliştirmelerinin sağlanması, yerel yeni yatırımların desteklenerek güçlü yeni işletmelerin açılmasının sağlamak” stratejik amacıyla BODTO, “Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?”projesini uyguluyor.

Üniversitede okuyan öğrencileri hedef alan çalışmada, Odamızdan burs alan öğrenciler başta olmak üzere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Bodrum'lu olan üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik programlarıyla mezuniyet sonrası yeni iş fikirlerinin desteklenerek, ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

Bu çerçevede proje kapsamında Kalite Yönetim Sistemi Ve Akreditasyon Eğitim programı 21.07.2014 tarihinde BODTO' da gerçekleştirildi.10 kişinin katıldığı akreditasyon bilgilendirme eğitimi tüm gün sürerken, Genel sekreterimiz Prof. Dr. Fuat Önder tarafından planlanan eğitim Odamız Akreditasyon Sorumlusu ve Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi Nermin Gönen'in önderliğinde ve Eğitim Birimi personeli Saadet Kablı'nın katkılarıyla tamamlanmıştı.

Katılımcılar verilen eğitimde, Ticaret Odaları hakkında bilgi sahibi olurken, “ISO 9001:2008 KYS, Hizmette Kalite ve Kurumsallaşma” konularında gelecek iş hayatlarında faydalanabilecekleri temel bilgileri edinmişlerdir. BODTO İçinde, çalıştıkları birimlerde uygulamalı olarak iş akışları ile çalışmaların nasıl sürdürüldüğünü gören katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ve BODTO YK Başkanı Mahmut S. Kocadon tarafından verilmişti.

İkinci grup çalışması; dört üniversite öğrencisi ile 11 Ağustos 2017 Cuma günü Genel Sekreter Prof.Dr.Fuat Önder başkanlığında gerçekleştirildi.

Prof.Dr.Fuat Önder, girişimcilik eğitimlerinin önemine değinirken, öğrencilerin girişimcilik okuryazarı olup, analitik düşünme yeteneğinin gelişmesiyle mezuniyet sonrası yeni iş fikirlerini toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarına göre analiz ederek geliştirildiğinde yerel ve güçlü işletmelerin kurulabileceğinin bunun da ekonomideki katma değer yaratacağını belirterek konunun önemine değindi.

Toplantı öncesi öğrencilere Ticaret Sicil ve Oda Sicil Birimleri tarafından kendilerine Ticaret Odalarının işletmelere verdiği hizmetler yanında nasıl şirket kurulması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı, öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

3.grup çalışması 9 Ağustos 2018 tarihinde yapıldı. BODTO'da staj yapan öğrencilere Odanın Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ve uygulama faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verilirken Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder BODTO'nun Yapısı ve EYS konularında bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunuma Akreditasyon Sorumlusu Nermin Gönen ve Halkla İlişkiler Biriminden Işın Barut da katılarak deneyimlerini aktardılar. Stajyer öğrencilerin mezuniyet sonrası iş kurma yada bir iş yerinde çalışmaları halinde karşılaşacakları yönetim sistemleri kuralları ile bu sistemler içine entegre edilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği standardı ile çevre Yönetim sistemleri standardı gibi öğrenmeleri gereken uluslararası standartlar hakkında bilgilendirme yapılarak mezuniyetleri sonrasına hazırlanmaları için yönlendirmeler yapıldı.

Gelecek dönemde de “Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?” projesine devam edilecektir.