BODTO Haberleri
2018 KOBİ-GEL DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Değerli Üyelerimiz,
24.04.2018 16:41

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi

KOSGEB Başkanlığı tarafından illerin sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşım ile illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlenmesiyle rekabet avantajına sahip sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları, mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alınarak KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, NACE 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, NACE 10-Gıda ürünlerinin imalatı, NACE 30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı, NACE 33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ile NACE 16-Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) kodlarına sahip işletmeler ile yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (aşağıda belirtilen) işletmeler, NACE 21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, NACE 26 -Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, NACE 30.3 - Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir.

İşletmeler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

·        Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

·         Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

·         Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

·         Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

·         Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

·        Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

Destek kapsamında 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar da geri ödemeli destek sağlanacaktır.

Proje başvuru tarihleri 24 Nisan - 22 Haziran 2018 olup, KOBİ Veri Tabanına kayıtlı aktif işletmeler başvuru yapabilecektir.

Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59'da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi aşağıdaki dokümanlarda bilgilerinize sunulmuştur.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Broşürü için tıklayınız.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.