Duyuru Arşivi
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ
Değerli Üyelerimiz,
30.01.2018 12:39

Kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” çıkarılmış ve bu kanunla ilgili teknik ve idari tedbirleri içeren bir REHBER yayınlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULI uygulamalarla ilgili kararlarını yayınlamaya başlamıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları için tıklayınız.