BODTO Haberleri
REKABET KURUMU PAYININ TAHSİLATI
Değerli Üyelerimiz,
26.12.2017 08:52

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen 15.12.2017 tarih ve 19544 sayılı yazıya göre; 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 39. Maddesinin (c) bendi kapsamında, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler 01.01.2018 tarihinden itibaren Odamız tarafından tahsil edilecektir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.