Duyuru Arşivi
TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ DUYULAN İŞGÜCÜ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ
Değerli Üyelerimiz,
21.09.2017 17:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.09.2017 tarih ve 14136 sayılı yazısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye'de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” 'in doldurulmasıyla yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirilecektir.

Anket içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır.

Anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir.

Bu kapsamda, siz değerli üyelerimizin konuyla ilgili yetkin kişilerinin http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linkinden ulaşabilecekleri anketi 25 Eylül 2017 tarihine kadar doldurmaları önem arz etmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.