Duyuru Arşivi
SANAYİ İŞLETMELERİNE DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
20.07.2017 13:40

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Muğla İl Müdürlüğü Basın Duyurusuna göre; 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir.

Yapılan değişikliklerle;

 a)Yeni kurulacak sanayi işletmeleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yazı alacak olup kayıt için uygun olan işletmeler Kanunun 2. maddesi gereği üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt olacaktır.

 b)Sanayi Siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirilmiştir. Ancak bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan, 7033 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddesine aykırı ( faaliyetine son verme, unvan, adres, ürün değişikliklerini 1 ay içerisinde bildirmeme, yıllık işletme cetveli bildirmeme ) işlem yapmış işletmelere idari para cezası uygulanmayacaktır.