“Eğitim Sorunu”

Sevgili Bodrumlular,
Değerli BODTO Üyeleri,

Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizin en büyük sorunlarından biri de “Eğitim Sorunu”dur. Yetmiş iki milyona dayanan nüfusumuzun büyük çoğunluğunu genç nesiller oluşturmaktadır. Ancak bu gençlerimizin çoğu eğitim olanaklarında hak ettikleri payı alamamaktadırlar. Bunun altında yatan en büyük nedenlerden biri de ekonomik dengesizlik ve herkesin milli gelirden eşit pay alamamasında yatmaktadır.

Toplumun ekonomik olarak alt sınıflarında yer alan kesiminin eğitim çağına gelmiş çocuklarını ve üniversiteye gidecek genç nesillerini finanse edecek mali güce sahip olamamaları sonucu maalesef gençlerimiz istenmeyen mihrakların eline düşmekte veya uyuşturucu müptelası olmaktadırlar. Böylece ülkemizin geleceğini oluşturacak olan bu gençler, Atatürkçü, laik düşünceden uzaklaşan ve kötü alışkanlıkları olan nesiller haline getirilmektedirler.

Biz BODTO olarak bölgemizde olanaklarımızın el verdiği ölçüde ve her yıl artan sayıdaki üniversitede okuyan gencimize karşılıksız burs vermekteyiz. Bu burslara devam etmeyi de kutsal bir görev kabul etmekteyiz.

Maddi durumu uygun olanlar, ihtiyacı olanlara yardım etmeliyiz, burslar vermeliyiz, onların arkalarında olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Okudukları üniversiteleri bitirdikten sonra kendilerinde sonra gelecek kuşaklara sahiplenecek, ülkelerine sahiplenecek, ideallerine sahiplenecek bir kuşak yaratmalıyız.

Değerli Bodrumlu iş adamları, Bodrumda şubeleri olan bankalar, büyük şehir kökenli büyük marketler, büyük işletmelere seslenmek istiyorum. Gelin sizlerde Bodrum'un dolayısıyla ülkemizin geleceği olan gençlerimize yardım edin, onların okumaları ve bu ülke için yararlı insanlar olmalarına birlikte olanak sağlayalım ve onlara katkıda bulunalım, burs verelim.

Atatürkçü, laik ve ülke için yararlı nesiller yetiştirilmesi için inanıyorum ki, sizler de bu düşünce ve isteklere sahipsiniz ve de bunu yapacak gücünüz var.

Haydi, Bodrum eğitime katkı vermeye, gençlerimize destek olmaya gelin.

Yazar: Mahmut Serdar KOCADON
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 27.01.2022 tarihinde yazdırılmıştır.