GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI

T.C Bodrum Ticaret Odası 2018-2023 Stratejik Planı geçen yıldan bu yana uygulanmaktadır. Odamızda uygulanmış önceki 3 Stratejik Plan sonuçlarının da değerlendirildiği bu çalışma süreci; strateji geliştirme modeli, kurumsal değerler, dönemsel ve çevresel koşulların ayrıntılı analizi ile planın hazırlanması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

BODTO hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi ve kaynaştırılması göz önünde tutularak önceki  “misyon”, “vizyon” ve “çalışma ilke ve temel değerleri” yeniden değerlendirilerek SWOT ve PEST analizleri ile Stratejik Planın hazırlamasında kullanılmıştır.  Mevcut durum, oda hizmetleri, tarihsel gelişim, çevresel ve dönemsel koşullar geçmiş uygulamaların sonuçlarıyla birlikte çalışılmıştır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde temel eğilimler ve gelişmeler değerlendirilmiş olup TOBB mevzuat yapısı incelenmiş, buradan gelen üst belgelerin analizi yapılmış ve ayrıca geçmiş plan dönemi geri bildirimlerinin planlama sürecine katılması sağlanmıştır.

BODTO’nun temel hizmet ve görevleri çerçevesinde üç stratejik eksen oluşturularak bunların etrafında stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Planda yer alan ilgili proje ve faaliyetler ile performans kriterlerini de kapsayan yıllık “İş Planları” ayrıca planın içinde yer almıştır.

 

Bodrum Ticaret Odası, “2018-2023 Stratejik Plan” çerçevesinde oluşturduğu yıllık çalışma programı kapsamında; üyelerimize, üyelerimizin alanları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin devam eden projelerine ilave olarak pek çok çalışma ve proje yürütecektir. Buna ilave olarak, Bodrum’un konularına yerel ve ulusal düzeyde sahip çıkarak ilçenin uluslararası marka değerini artırmak amacıyla önemli projelerine devam edecektir.

 

Önceki planlarımızı uygularken içselleştirdiğimiz gibi Odamız da stratejik planlama çalışmaları tamamlanarak onaylandığı andan itibaren eskimeye başlamıştır ve “Gözden Geçirme Süreci” ne geçilmiştir varsayımı ile hareket edilir. Planın yaşayan bir dokümana dönüştürülmesi için performans izleme ve ölçme faaliyetine ek olarak birimler bakımından sürekli gündemde tutulması ve güncellenmesi gerekmektedir. Böyle çalışıldığı takdirde strateji-amaç-hedef revizyonu sürecinde uygulayıcılara yararlı olacaktır. Artık tüm çalışanlarımızın bilginin önemini, bilgiyi kullanarak çalışmanın önemini iyice anlaşılmış olduklarına inanıyorum. Bu konularda Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve Başkanlarımızın bizlere verdiği desteğin önemi çok büyüktür. Planlı çalışmalarımıza verdikleri katkılardan dolayı hepsine teşekkür ediyor ve başarılı bir plan dönemi olmasını diliyorum.

Saygı ve Sevgilerimle.

 

Prof. Dr. Fuat Önder

Genel Sekreter

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 19.02.2020 tarihinde yazdırılmıştır.