YENİ BİNAMIZDA 1. YILIMIZ

Sevgili Üyelerimiz,

Yeni binamızda ki ilk yılımızı tamamladığımız bu günlerde yönetim ve personelimizle birlikte farklı bir mutluluk içindeyiz. Daha iyi ve sağlıklı çalışma koşullarımızla birlikte yeni dönem “Stratejik Planımızı” da tamamlayarak uygulamaya başladık. BODTO hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi ve kaynaştırılması göz önünde tutularak önceki  “misyon”, “vizyon” ve “çalışma ilke ve temel değerleri” yeniden değerlendirilmiş ve politikaları güncellenip  “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI ” eklenerek Stratejik Planın hazırlamasında kullanılmıştır. Odamızın üçüncü tamamlanan planı olan 2014-2017 BODTO STRATEJİK PLANI sonuçları, kuruma kazandırdığı birikimleri ve yöntemleri esas alınmış olup 2018-2023 BODTO STRATEJİK PLANI cumhuriyetimizin 100. yılına kadar tüm hedeflerimizi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bodrum Ticaret Odasının daha uzun süreli hedefler koymaya ve bunlara ulaşmaya hazır olduğuna inandığımız için “100. YIL HEDEFLERİMİZİ” bu plan içine aldık. GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI artık yüzüncü yıla hazırdır ve bu nedenle yeni planının adını “BODTO"NUN CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YILI İÇİN HEDEFLERİ” olarak koymuştur.

 

Bu dönem en önemli hedefiSÜRDÜRÜLEBİLİRLİKolacaktır. Bu nedenle, On yılı aşkındır sürdürdüğü kalite ve akreditasyon standartlarını en iyi şekilde uygulanmasındaki sürdürülebilirliğini örnek alarak tüm proje ve faaliyetleri ile üye ilişkileri ve yöresel faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı için “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSİ” açmıştır. Bu konuda ilk adımımız ne olmalı diye düşündüğümüzde tabi ki “ turizm” dedik.

 

Bodrum Yarımadasında, Turizmin kalitesinin yükseltilmesi, doğal ve kültürel çeşitliliğin devamının sağlanması, tarihsel değerlerin korunması gibi konular turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında temel ilkelerdir. Bu nedenle turizm, ulusal ve yerel stratejik planlama sistemi içinde ele alınmalı, bununla ilgili olarak planlamalar yapılarak yörede “KONTROLLÜ BÜYÜME VE GELİŞME” yoluna gidilmelidir. Bu konuda başlangıç noktası olarak sürdürülebilir turizm ile bütünleştirilmiş bir eğitim politikası belirlenmeli ve tüm firma personelleri ile eğitim seviyelerine bakılmaksızın yerel halkı da kapsayan eğitim programları uygulanarak, bilinçlenme ve farkındalık yaratılmalıdır.

Küresel anlamda plan ve programlar çevresel fayda ve maliyetleri içerisinde, hem yerel ekonomileri korumalı ve desteklemeli hem de  çevresel tahribatlar için önlem alınarak sürdürülebilmelidir. Dolayısıyla turizm çevresel etki değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Bu yörede turizm sektöründe yapılacak her türlü yeniliğe, değişime karar verirken kararlar katılımcılarla birlikte alınmalı ve yerel halka danışılarak paydaşlar bilgilendirilmelidir. Sürdürülebilir turizmde ilkeler ve yöresel gelişmeler bilimsel yöntemlerle ele alınmalı ve sonuçlar sektör ile paylaşılarak sürekli iyileştirme yolları aranmalıdır. Saygılar sunarım.

Prof. Dr. Fuat Önder

Genel Sekreter

 

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 25.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.