GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI

Sevgili Bodrumlular,

Bizler “Geleceğin Bodrum Ticaret Odası"nı geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarımızı hızla sürdürürken ya da yeni binamızı kesintisiz inşa ederken, kurum içi işlerimize fazla dalmış olabiliriz. Ancak bu çevremizdeki gelişmelere duyarsız kaldığımız anlamına gelmez. Bu yarım adada biz bir bütünüz; burada ve Türkiye genelinde ki tüm olumsuz gelişmeler bizleri de, üyelerimizin ticari hayatını da büyük ölçüde etkilemektedir. On iki ay turizmi yaygınlaştırmak, turizmi ve turizm den kazanan tüm kesimlerle bu yarım adada yaşayan tüm yurttaşların yaşamını ciddi şekilde etkilemektedir. Ancak bunun için geliştirilecek tüm stratejiler acaba “çevre” siz olur mu? Olmaz diyenlerin bu günlerde gündeme gelen "Doğal Sit Alanları Uygulama Planı"nı iyi çalışması ve anlayarak lobi faaliyetlerini güçlendirmesi gerekmektedir.

Klasik bilim ve kültürün temelleri Anadolu"da atılmıştır. Bilim; fen, matematik, aritmetik, trigonometri, astronomi ve benzeri tüm evrensel konuları kapsadığı gibi felsefe, kültür, sanat, şiir ve çevre konuları gibi insana dair alanları da kapsar. İşte bunların neredeyse tamamının temellerinin Anadolu" da atıldığını söylüyoruz. Yani insanı “akıllı yapan” ne varsa; hepsinin buralardan fışkırdığını uzun bir süredir unutmuşa benziyoruz. Oysa çağdaş olmak istiyorsak klasik akıl devrimimizi tamamlamalıyız. Bilgiyle, İnsan olmanın onuru, demokratlıkla vatandaş olmanın erdemi yakalanabilir. Tüm gelişmiş yanlarımızı ülkemizin gelecek vizyonuyla birleştirebilmeliyiz. O zaman bizler Cumhuriyet ilkelerinden ve Mustafa Kemal Atatürk" ten yana olmayı hiç unutmamalıyız. Unutunca başımıza neler gelebileceğini hatırlayarak çağdaş eğitim düzenini çocuklarımız için tekrar güncellemeliyiz. İnsanı, çevreyi ve bu ikilinin ilişkisini öğretemiyorsak, çevremizde yaşayan flora ve faunayı tanıtamıyor, önemini gösteremiyorsak bu günkü sonuç ortaya çıkıyor. Yani karar vericiler bizim adımıza ve bize sormadan bizim nasıl bir “ortam” içinde yaşayacağımıza karar veriyorlar. Evet, yeni bir yıla giriyoruz. 2016 yılı ülkemiz adına birçok olumsuz gelişmeyle tamamlanmış gözüküyor. Olumsuz deneyimlerimiz çok bile olsa acaba bunların sonuçlarından neler öğrenebiliyoruz? Unutmamalıyız ki öğrenme hayat boyu sürüyor ve deneyim ile olumlu kazanımlarımız yaşadığımız olumsuz olaylardan çıkardığımız derslerle kazanılıyor. Eğer sürekli öğrenebiliyorsak 2017 ye daha umutla ve daha pozitif bakabiliriz.

Daha umutlu, daha sağlıklı ve başarılarla dolu güzel bir yeni yılda buluşmak dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım.

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.