Bodrum’un ekonomik ve sosyal hayatı

Değerli Üyelerimiz,

Bodrum Ticaret Odamız, geçmişten bu yana Bodrum"un ekonomik ve sosyal hayatının en temelinde olup, Bodrum"un geleceği için çalışan kurumların başında gelmektedir. Yürüttüğümüz her çalışmada, katıldığımız tüm toplantı ve fikir paylaşımlarında Bodrum"un planlı gelişiminin önemini vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. Tüm bölgelerin kendi geleceğini kendinin belirleyebilmesi, yerinden yönetimin sağlanması başta Bodrum gibi rantı yüksek, gözde bir turizm kenti için önemlidir. Turizmimiz Bodrum"un doğal ve çevresel yapısının korunmasıyla süreklilik kazanabilecekken, yapılan bazı planlar ise doğal yapımızın korunmasından ziyade yapılaşmaya imkan verecek nitelikte planlanmaktadır. Odamızın bu konudaki görüşü, Bodrum"un başta mavi yolculuk yapılan koylarının korunmasına yönelik bir planlama ile, doğru alanlarda doğru sit irdeleme kararlarının verilmesi yönündedir. Biliyoruz ki Bodrum"da hem ticari alanlarda hem de korunması gereken alanlarda farklı planlamalar nedeniyle doğru uygulamalar yerine getirilememektedir. Bu da bazen Bodrum"un doğal yapısına uygun olmayan yapılaşmaya, bazen de önemli bir turizm veya temel kamusal ihtiyacın altyapısı eksikliğine yol açmaktadır. Bodrum"da tüm sivil toplum kuruluşları olarak, başta kıyı master planının tamamlanarak, koyların ve mavi yolculuk ve Bodrum Leleg yolu yürüyüş rotalarının korunması, sonrasında doğru sit irdeleme kararlarıyla uygulamaların yerine getirilmesini sağlamalıyız.

Tüm bu planlama çalışmaları yanında Bodrum"un ekonomisinin döviz getirici alanını geliştirmek için yürüttüğümüz, uzun yıllardır kurulması aşamasında yoğun çalışmalar sürdürülen “Muğla Teknopark” ise yasal tüm altyapılarını tamamlamış ve inşaat aşaması gelmiştir.52 ortağı ile Muğla Teknopark"ın yönetimi tamamlandı. 29 Kasım 2016 tarihinde kurucu ortak olarak imza törenine katıldık. Bu aşamadan sonra ise “yenilenebilir enerji, tarım, balıkçılık, turizm, mermer ve sağlık” alanlarında şirketlerin üretim maliyetlerini düşürmek, ürün kalitesini artırmak, teknolojik bilgi kullanımını artırmak hedeflerini gerçekleştirirken, teknopark bünyesinde devlet teşviklerinin de kullanılarak, işletmelerimizin daha verimli gelişimi sağlanacaktır. Tüm Bodrum"lu işletmelerimizi teknopark bünyesinde yer almaya davet ediyoruz. Bu çerçevede Bodrum"da turizm çeşitliliğinde önümüzdeki yıllarda daha somut çıktılarını göreceğimiz sağlık turizmini bu sayımızdaki dosya haberde irdeledik. Bodrum Ticaret Odası olarak Bodrum"un gelişimi için önerdiğimiz çeşitliliğin doğru planlama ile gelişeceğine inanıyoruz. Tüm işletmelerimizin de katkısı ile Bodrum ekonomisinin kendi dinamikleriyle 2017 yılında süreklilik kazanacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2017 yılında önümüzü görüp, geçtiğimiz yıl yaşadığımız tüm sıkıntılardan kurtulmamız dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

Yazar: Mahmut Serdar KOCADON
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 16.04.2024 tarihinde yazdırılmıştır.