Türkiye ekonomisi 2013-2016

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

Bu sayıdaki yazımda iki ayrı konuya değinmek istiyorum. Türkiye ekonomisinde 2013-2016 yılları arasındaki gelişmelerin rakamsal sunumu ve aynı dönemde Bodrum Ticaret Odası olarak gerçekleştirdiklerimiz:

Türkiye"nin ekonomik göstergelerine göz attığımızda, 2013 de cari fiyatlarla 1 trilyon 567 milyar TL olan gayri safi milli hasılanın (GSYM) 2016 yılında 2 trilyon 297 milyara yükseldiğini (dolar bazında bakıldığında ise 2014 e kıyasla %9,4"lük bir düşüş) ancak 2013 de 10.822 USD olan kişi başına gelirin 2016 da 9562 USD"a düştüğünü gözlemliyoruz. İç borçlanma rakamlarında %22"lik bir düşüş yaşanmış, bütçe gelirleri 2016 da 538 milyar TL"na ulaşmış (2015 e kıyasla %11"lik bir artış) bütçe gideri 572 milyar TL na dayanmış, toplam iç ve dış kredi tutarı 1 trilyon 680 milyar TL na yükselmiştir.

Yine aynı dönemde dış ticaret verilerine baktığımızda 2016 da ihracatla ulaşılacağı varsayılan 141 milyar USD, 2016 yılında gerçekleştirilen 152 USD nın %6,7 altında kalmıştır.

Ülkemizde yaşanan ve yaşatılan onca olumsuz ve gelişmeye karşın son dört yıllık dönemde ekonomik istikrarın beklentilerin aksine nispeten olumlu bir şekilde korunduğunu özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğin kontrol altında tutulduğunu söyleyebiliriz. Ancak son terör olayların özellikle Bodrum ve benzeri turistik yörelerde açtığı yaralar şimdiye dek yaşananların çok ötesindedir ve salt yerel desteklerle onarılamaz boyutlardadır. Bodrum"a gelen yabancı turist sayısında yaşanan yaklaşık %40"lık düşüş turizm sektörünü ve bunun devamında diğer sektörlerle birlikte inşaat sektörünü de sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.

Hükümetimizin bu konuda özellikle turizm bölgelerine yönelik çok acil destek ve teşvik programlarını devreye sokması gerektiğine inanan Bodrum Ticaret Odası sektörel bazda sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporları TOBB"a ve ilgili bakanlıklara sunmuştur.

Biz Bodrum Ticaret Odası olarak 2013-2016 döneminde neler yaptık? Bodrum"da özel sektörün en üst düzeydeki tek yasal temsilcisi olan ve yaklaşık 6000 üyeye hizmet veren odamız olarak bu dönemde ana işlevimiz olan özel sektör ile resmi kurumlar arasındaki köprü görevi kapsamında çok etkin çalışmalar yürütmeye devam ettik. Bodrum ticari hayatını, yörenin ekonomik ve kültürel gelişmesini ilgilendiren tüm konularda resmi ve özel kurumlarla sürekli temas halinde, sorunlarımızla ilgili çözüm önerileri üretip gerekli mercilere taşıdık, çoğu kez olumlu sonuçlar aldık, kültürel ve sosyal girişimlere finansal destek sağladık,eğitime her zaman olduğu gibi destek vermeye devam ettik, burslar verdik, LELEG Yürüyüş Yolu, Özel Mandalina Yağı İşletmesi gibi projeleri hayata geçirdik, fuarlara katıldık, Türkiye"de ilk on Oda arasına girerek,uluslar arası hizmet kalitemizi tescil ettirip “A” kategorisinde akredite olduk.Bu dönemle ilgili çalışmalarımızın detaylarını dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.

Ben Meclis Başkanı olarak bu zor dönemde Bodrum Ticaret Odası"nın üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmek için olağanüstü çaba harcayacağının güvencesini sizlere verirken, daha huzurlu, bol kazançlı Bodrum günlerinin geleceğine olan inancımı koruyorum.
Saygı ve Sevgilerimle
Yazar: İlhan ERSAN
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.