GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI

BODTO 2006 yılında dokümante ettiği ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminde Misyon ve Vizyonunu aşağıdaki gibi, kısa ve öz, birer satırla tanımlamıştır.

MİSYON: Ülkemiz, toplumumuz, sanayicimiz ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olarak yasal görevlerimizi yerine getirmek.

VİZYON: Ticari hayatın ana aktörlerinden biri olarak ülkemiz ekonomisine yön veren lider kuruluşlardan biri olmak.

 

2010 yılında sistemini geliştiren BODTO, ISO 9001:2008 versiyonuna uygun olarak KALİTE POLİTİKASINI şöyle tanımlar:

 

BODTO başarısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki politikaları uygular:

·         Üyeleri ile sağlıklı iletişim kurmak ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını sağlamak.

·         Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak.

·         Müşteri ve sunulan hizmetlere odaklanmış bir işletme yaklaşımı oluşturmak.

·         Tüm üyelere eşit ve tarafsız hizmet sunmak.

·         Hizmet kalitesini yükselterek, müşteri memnuniyetini artırmak.

·         Çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı, takım çalışmasına önem veren bir çalışma ortamı oluşturmak.

·         Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için işleyişi süreç bazlı oluşturmak ve entegre etmek.

 

2013 yılından itibaren A kategorisinde Akredite olarak üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 üye memnuniyetini hedefleyen Odamız bu görevlerini yürütürken çeşitli politikalar üreterek çalışmaya başlamıştır.

 

2014 yılı Mavi Dergimizin yeni dönemi 71 inci sayısında Misyon ve Vizyonumuzu; 72 inci sayısında ise Temel Değerlerimizi yayınlamıştık. 2015 yılında Entegre Yönetim Sistemini ISO 9001:2015 "e göre güncellemeye başlayan ve Stratejik Planını da yayınlayarak uygulamaya alan Odamız birçok kurumsal konuda uyguladığı POLİTİKALARI yazılı hale getirmiştir. Tüm bunlar peş peşe okunduğunda odamızın eriştiği seviye daha iyi anlaşılacak olup burada önemli gördüğümüz politikalarımızı vererek yazımı bitirmek istiyorum:

 

BODTO ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BODTO faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, ilgili standartlara uygun hareket eder ve gerekli tüm önlemleri alır ve uygular. Bu amaçla doğayı ve çevreyi koruyacak özen ve hijyen kavramının üyelerinde ve çalışanlarında yerleşmesi için gereken çabayı gösterir ve bunun için bilinçlendirme eğitimleri düzenler.

• Odamız, Bodrum yarım adası ormanlık alanlarının, denizinin ve endemik türleri ile flamingolar gibi yörede bulunan birçok canlı türünün korunması amacıyla her türlü sosyal proje, lobi faaliyetini ve işbirliğini göz önünde tutarak verimli bir şekilde gerçekleştirir.

  Bodrum mandarini, üzümü, zeytini gibi birçok ürünün korunarak geliştirilmesinde ve turizm faaliyetleri ile birlikte kullanılmasın da ilgili kurum, kuruluş ve girişimcilerle işbirliği yaparak sonuç odaklı adımlar atar.

BODTO İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İTİBAR POLİTİKASI

BODTO, misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser. Tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir. Bu nedenle çalıştırdığı insan kaynaklarını çok önemser.

• BODTO; bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincinde olarak çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği bir politika uygular. Bu nedenle mesleki eğitimlerle hizmet içi eğitimler açısından hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz.

• Odamız yönetimi ve personelinin benimsediği kurumsal değerler; kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu algıyı yönetmeyi önemsemek, izlemek ve uygulamalarına yansıtmaktır.

• Ayrıca üyelerinin ve dış paydaşlarının, Odanın gerçekte ne amaca hizmet ettiğini yani karakterini ve değerlerini algılamasını sağlar. Tüm Oda unsurlarının yani iç paydaşlarının Odanın karakter ve yapısını doğru şekilde algılaması amacıyla kurumsal iletişim faaliyetlerini ön planda tutar.

• Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreteri ve Lobi Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, Odamızın imaj, algı ve itibar çalışmalarından doğrudan yer alır ve sürece etki ederler.

• Üye ve dış paydaşlarını içselleştiren BODTO, üyelerinin ve paydaşlarının sorunlarını çözmede diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder. Bu amaçla toplantılar ve çalıştaylar düzenler. Bodrum"un sanatsal, kültürel ve yöresel değerlerini ön planda tutan öğeler ile kaybolan meslekleri turizm odaklı kalkınma amacıyla geliştirir ve değerlendirir.

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.