Geleceğin Bodrum Ticaret Odası 3

26 Nisan 2014 tarihinde Bodrum Ticaret Odası, dış paydaşlarını bir araya getirdiği bir çalıştay düzenledi.Sayın Valimizin başkanlığında yapılan bu toplantı sonuçları  ile diğer çalışma ve toplantılarımızın sonuçlarının kulanılarak hazırladığımız 2014-2017 BODTO STRATEJİK PLANI uygulanmaya başlandı.Yakında da kamuoyu ile paylaşılacak. Geleceğin Bodrum Ticaret Odası"nı anlayabilmek için bu plana bağlı güncel hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi ve projelerimizi bu sütunlarda bulacaksınız.Ancak bugün,Odamızın görevlerinin ve geleceğe bakışının daha iyi anlaşılması için Misyon ve Vizyonundan bahsedeceğim:

Bodrum Ticaret Odasının Misyonu

5174 sayılı TOBB Odalar ve Borsalar kanunu gereği kurulmuş olan Bodrum Ticaret Odası; bu yasanin 12.maddesinde verilen görevleri çoğunlukla şirketleşmiş tacir ve tüccarlardan oluşan üyelerine sunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu şirketleşmiş olsa da kurumsallaşmaları yeterli düzeyde olmadığı için onların kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, mesleki etkinliklerini güçlendirmek, ihracatta, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde yurt dışı ilişkilerini geliştirmek, eğitim ve benzeri hizmetleri onlara sunmak görevlerini üstlenmiştir. Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden sürekli gelişen, katma değer yaratan ve özgün bir BODRUM için ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde % 100 üye memnuniyetini hedefleyen odamızın misyonu aşağıda özetlenmiştir:

• Üyelerinin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duydukları belgeleri onlara sağlamak,
• Bilinçli  imalatçı, üretici ,turizmci ve tüccar yetiştirebilmek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini profesyonel bir anlayışla üyelerine götüren bir oda olarak üyelerinin eğitim, proje, arge, inovasyon gibi konularda ihtiyaçlarını karşılamak,
• Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına kaliteli hizmet sunmak,
• Tüm sektörlerde katma değer yaratacak projeler üretmek,
• Üyelerine Hukuki ve Mali konularda danışmanlık yapmak,
• Bodrumun ve üyelerinin ulusal ve uluslararası  tanıtımını yapabilmek,
• Üyeler ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız olarak yürümek,
• Akredite Oda olarak her alanda dünya standartlarına ulaşmak,

Bodrum Ticaret Odasının Vizyonu

BODTO, üyeleri arasındaki mesleki ahlakı ve güveni tesis eden, meslek ilkelerinden taviz vermeden, tarafsızca ve dürüst olarak ticari İhtilafları önleyen veya çözümünde rol üstlenen bir oda olarak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bölgesinde lider olmak için hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
BODTO yöresinde  doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, üyeleriyle birlikte katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik büyüme sağlayarak çağdaş ve özgün bir yapıya ulaşılmasına yön veren, aynı amaçlarla Türkiye ve Dünya çapında öncü  bir “Meslek Kuruluşu” olmayı amaçlamaktadır.
Uluslar arası bir marka olan Bodrum için gelecekte ulusal ve uluslar arası düzeyde bir marka haline gelmek isteyen kurumumuz Bodrum Yarımadasında buna yaraşır şekilde öncülük yapan yön veren bir meslek örgütü olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda:

• Bodrum"un turizm, ticaret, eğitim ve kültür,merkezi olmasına öncülük etmelidir.
• Turizme dayalı tanıtım ve pazarlama konularında Bodrum"da öncülük eden bilimsel toplantı ve paneller düzenleyerek üyelerini bu yönde eğiten bir oda olmalıdır.
• Ticari hayatta küresel gelişmeleri yakından izlemeli ve üyelerine aktarmalıdır.
• Yönetişim kavramını üyeleriyle birlikte uygulayan bir Oda olmalıdır.
• Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyetler düzenleyen bir oda olmalıdır.
• İç ve Dış paydaşlarıyla birlikte proje üreten bir Oda olmalıdır.
• Meslek Komiteleri, üyeleriyle daha aktif olarak ilişki kuran bir Oda olmalıdır.
• Kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni girişimcileri özendiren ve destekleyen bir Oda olmalıdır.
• Personelimiz, üyelerimiz ile toplumumuzun tüm kesimleri için özgün bir kurum haline gelerek bölge genelinde katma değer yaratan lider bir oda olmalıdır.
• Toplumumuzun tüm kesimleri için fark yaratan, şeffaf, katılımcı, güvenilir ve etkin bölgesel bir meslek odası olarak bu özelliklerini kalite kavramıyla genişleterek sürdürmelidir.
• Akreditasyonunu tamamlamış, AB normlarında uluslar arası bir Oda olmalıdır.

BODTO " nun yeni “İLK” lerini de içeren güncel faaliyetlerini ileriki sayılarda paylaşarak önümüzdeki 10 yılın vizyonunu birlikte anlamaya çalışacağız.

Saygı ve Sevgilerimle

Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter

Yazar: Prof. Dr. Fuat Önder
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 22.10.2020 tarihinde yazdırılmıştır.