Çağdaş ve Özgün Bodrum

Saygıdeğer Üyelerimiz,

 

Cumhuriyetimizin 91. Yılını kutladığımız bu yılda, Ulu önder Atatürk'ün ışık saçan yolunda onu rahmetle anarken, kurduğu Cumhuriyet ve ilke ve inkılaplarının yürütücü olmaya devam edeceğiz.

Bundan 9 yıl önce ilk göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikle Odamızın, sonrasında ise Bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını amaç edindik. “Çağdaş ve Özgün Bodrum” misyonuyla devam ettiğimiz çalışmalarımız 2014 yılı boyunca devam etmektedir.

Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana, yaz sezonu için yaptığımız hazırlıklar ve yürüttüğümüz çalışmalarla, oldukça hareketli bir sezonunu geride bırakıyoruz.

Odamızın yıl boyunca turizmin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak,

»        Şubat-Temmuz döneminde tüm yarımada geneli için zorunlu hijyen eğitimlerinde 3.752 kişiyi belgelendirilmiştir.

»        Kalite eğitimlerinde 6 üye işletmemiz ve çalışanları olmak üzere 32 kişiye eğitim verilmiştir.

»        Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 52 kişiye Bakanlık Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilmiştir.

»        Geçmiş yıllardan bu yana üyelerimizin yaşadığı sıkıntılardan biri olan geriye dönük “ecrimisil” cezalarının ve özellikle yarımada genelinde görülen farklı uygulamaların çözümü için, Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Milletvekilleri, Valilik, Kaymakamlık nezdinde görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda üyelerimizin yaşadığı sorunlar ilgili kişi ve kurumlara doğrudan iletilmiştir.

»        Odamızın yaptığı araştırmalar ve Bodrum ekonomik yapısının incelenmesi sonucunda 2006 yılından bu yana üzerinde durduğu ve çözüm üretmek için çalıştığı diğer bir konuda “işyeri fazlalığı” sorunudur. Bu konuda yasama ve yürütme organları ile yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda, özellikle zincir marketler konusunda “perakende yasası”na Bodrum'da yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Yasanın soruna çözüm getirmesi beklenmektedir.

»        Üyelerimizin her sezon yaşadığı diğer bir sıkıntı da müzik telif hakları konusunda, müzik lisans birlikleri ile sözleşme yapma zorunluluğudur. Üyelerimizin izinsiz müzik yayını nedeniyle ciddi cezalara maruz kalmaması için müzik lisan birlikleri ile görüşmeler yapılmıştır.

»        Yarımada genelinde, ortak sorunlara sahip sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği ve sorunlara çözüm üretilmesi için toplanan “Bodrum Odaları Ortak Toplantıları” düzenli şekilde yürütülmeye başlanmıştır.

»        2014 yılı içerisinde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteği ile “Bodrum Yürüyüş Yolları Fizibilitesi” hazırlanmıştır. Bodrum'da ana ve yan yollar olmak üzere 200 km'lik yürüyüş yolu güzergahı belirlenmiştir. Önümüzdeki dönem içerisinde bu alanların turizme kazandırılarak, turizmin geliştirilerek çeşitlendirilmesi planlanmaktadır.

»        Odamızın turizm 12 aya yayılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından destek alarak başlattığı diğer bir projesi olan “BodrumPark” çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir.

»        Hepimiz biliyoruz ki Bodrum festivaller ve etkinlikler kentidir. Bodrum geleneksel hale gelen bu organizasyonları ile turizm değerini artırmaktadır. Bu kapsamda Odamız tarafından turizm geliştirilmesinde Gümüşlük Festivali başta olmak üzere, Türk Filmleri Haftası, Su Topu Şenlikleri, Motosiklet Yarışları, Satranç Turnuvası gibi birçok etkinliğe destek verilmektedir.

»        Bu yıl Odamız 2014-2017 yılları Stratejik Planını da hazırlayarak, başta Bodrum'un ekonomik ve sosyal geleceği için yürütülecek çalışmaları olmak üzere BODTO faaliyetleri planlanmıştır. Ana sektörlerimiz turizm ile birlikte diğer sektörlerimizin de gelişimi için çalışmalara devam eden Odamız, 3 dönemdir Stratejik Planlama yaparak çalışmalarını yürüten Bodrum'da ki ilk kurumdur.

 

2014 yılı Eylül sonu itibariyle Bodrum, toplam 1.227.179 yabancı ziyaretçi ve 2,5 milyon yerli ziyaretçiye hizmet vermiştir. Yabancı ziyaretçi sayısına bakıldığından Bodrum, Muğla genelinin %41'ini Türkiye genelinin ise %5'ini oluşturmaktadır.

Yerli ve yabancı ziyaretçi profilini farklı pazarlarda da geliştirmek için Bodrum olarak sürekli bir gelişim içerisindeyiz. Temennimiz Bodrum'un ülke ve dünya çapındaki cazibe noktalarını koruyarak geliştirebilmektir. Çok iyi biliyoruz ki Bodrum doğal çevresi, tarihi ve kültürel altyapısı ile bu günlere kadar geldi. Bundan sonra bu yapılarını korumamız ve geliştirmemiz en önemli görev ve sorumluluklarımızdan biridir.

Bodrum'un ruhu özgürdür ve herkes Bodrum'da kendi Bodrumunu yaşar. Bodrum'da hepimize yetecek kadar mutluluk vardır.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Mahmut S.KOCADON

Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar: Mahmut Serdar KOCADON
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 21.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.