Bodrum Markası

Sevgili BODTO üyeleri, çok kıymetli Bodrumlular.

Bodrum'un lokomotif sektörü turizm, ne inşaat sektöründen, ne hizmet sektöründen, nede yat imalat sektöründen ayrı düşünülemez. Bizler turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor ve BODTO olarak çalışmalarımızı bu eksende planlayarak projelendiriyoruz. Çalışmalarımız, her zaman bu doğrultudadır ve bu doğrultuda devam edecektir.

Bodrum'un turizmden sonra, en önemli sektörü olarak kabul edebileceğimiz Yat İmalat Sektörü, 2008 krizi ile zor bir döneme girdi. 2008'den bu yana, her yıl kan kaybeden imalat sektörünün yeniden eski günlerine dönmesi için, hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bizler bir Bodrum markası olan Ahşap Guletlerimizi, yine bir Bodrum markası olan Mavi Yolculuk ve bunlara bağlı olarak Yat İmalat Sektörü ile sektöre bağlı hizmet veren yan sanayiyi de bütünün en önemli parçaları olarak değerlendiriyoruz. Sektör geçmiş yıllarda hatırı sayılır bir ekonomik girdi ve istihdam sağlamaktaydı. Her şeye karşın imalatı sürdüren işletmeler, bu gün çok büyük projelere imza atmaktadırlar. Bodrum Ahşap Guletleri Avrupa'da olduğu gibi, artık Rusya, Kazakistan ve Arap ülkeleri gibi yeni pazarlara da açılmış durumda. Bu yeni pazarlar imalat sektörünün canlanması için bir umut olmaktadır.

Diğer bir taraftan, imalat sektörüne bağlı olarak çalışan, yan sanayi işletmeleri de bu bütünün içinde yer alıyor. Geçmiş yıllarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyordu.  Aileleri ile birlikte 10 bin kişinin üzerinde insan bu sektörden besleniyordu. Bu nedenle imalat sektörünün yeniden canlanması ve eskisinden daha iyi duruma gelmesi büyük bir önem kazanmaktadır.

Bodrum Yat İmalatçılığı Kümelenme Projesi, Ekonomi Bakanlığının 2007-2009 döneminde AB'nden temin ettiği fonla yürütülen “Türkiye Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi” projesi kapsamında Türkiye'de seçilen 10 pilot küme çalışmasından birisini oluşturmuştur. Söz konusu pilot küme çalışmalarında küme analizi yapılmış, ardından da sektöre yönelik stratejik yol haritası tasarlanmıştır. Stratejik yol haritasının kapsadığı faaliyetlerin her birisi ayrıca fonlanması gereken alt proje niteliğindedir. 2009-2010 yılları sürecinde Türkiye'de kümelenme amaçlı fon kaynaklarının kısıtlı olması nedeni ile stratejik yol haritasının faaliyetleri hayata geçirilememiştir. Fakat Bodrum yat imalatçılarını desteklemek adına, bu süreçte küme olmanın getirdiği birliktelik ruhu ile kümelenmeye yönelik bazı faaliyetler Odamız tarafından yürütülmüştür.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı'na sunulan ve hibe almaya hak kazanan “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor Projesi” kapsamında envanter çalışması, Bodrum Ticaret Odası üye veritabanındaki faal üye verilerini baz alarak yat üretim sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi 150 imalatçı firma ile gerçekleştirilerek, sektörün fotoğrafının çekilmesini sağlamıştır. Sonraki süreçte ise işletmelerle ve yöneticilerle birebir görüşmeler yapılarak, Bodrum Yat İmalatı İş Kümesine özel, uygulanması elzem çalışma konuları belirlenerek planlama çalışmaları yapılmıştır. Odamızın desteğiyle sonuç raporları hazırlanarak işletmelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Amacımız; Bodrum Yat İmalat Sektörünün teknoloji ve inovasyon ile geliştirilen rekabet gücünün yat üretiminde, bakım ve onarımda küresel odak noktası konumuna gelmesi ve böylece ulusal ile uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelerek bölge ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmasının sağlanmasıdır.

Bu amacımızı gerçekleştireceğimiz konusunda umudumuzu yitirmeyeceğiz.

Yazar: Mahmut Serdar KOCADON
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 20.07.2024 tarihinde yazdırılmıştır.