KOSGEB KOBİ-GEL DESTEĞİ TANITIM TOPLANTISI

KOSGEB tarafından yürütülen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı 10 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00'de Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası Toplantı Salonunda KOSGEB Muğla İl Müdürü Gökhan Akaydın'ın katılımı ile gerçekleşecektir.

Toplantıda KOBİGEL ile yenilenen, güçlendirilen ve kolaylaştırılan KOSGEB Destekleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Bölgemizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yenilenen ve güçlendirilen Destek Programlarımızın tanıtımına bütün işletmelerimizi davet ediyoruz.

 

Tarih: 10 Ekim 2017 Salı

Saat: 14.00

Yer: BODTO Hizmet Binası

Konuşmacı: KOSGEB İl Müdürü Gökhan AKAYDIN

 

 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Detayları şöyledir;

İşletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.

NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuru yapabilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler şöyledir;

·         1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

·         2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

·         3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

·         4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

·         5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

·         6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

·         7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

·         8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59'da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

http://www.bodto.org.tr/ sitesinden 11.12.2018 tarihinde yazdırılmıştır.