YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI, PLANLAMA VE DOĞA PANELİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi tarafından 26 Mayıs 2017 Cuma günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde “Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Planlama ve Doğa” temalı panel düzenlenecektir.

Panelin içeriği yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere kurulmakta olan ve kurulmuş olan HES (Hidroelektrik Santral), RES (Rüzgar Enerji Santrali) ve GES (Güneş Enerji Santrali) özelinde gerçekleştirilecektir. Panelin amacı; bahsi geçen santrallerin yer seçimleri, planlama süreçleri, doğaya ve insan sağlığına etkileri üzerine kuramsal ve uygulamaya dayalı bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Planlama ve Doğa panelin detayları için tıklayınız.

http://www.bodto.org.tr/ sitesinden 23.01.2019 tarihinde yazdırılmıştır.