TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN TEKNİK MUAYENELERİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9'da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6'da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr adresinden, mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Mevzuat kapsamında Odamız üye firmaların denetimlerde cezai işlem uygulanmaması için zorunlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir.

http://www.bodto.org.tr/ sitesinden 19.02.2019 tarihinde yazdırılmıştır.