BODTO Haberleri
BODTO’DA YAPILANDIRMA KONUŞULDU
Değerli Üyelerimiz,
20.07.2018 11:07

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak,   Muğla Vergi Dairesi Başkan Vekili Ömer Kabahor, Grup Müdürleri Cenk Canal, Davut Karagöz, Bodrum Vergi Dairesi Müdür Vekili Sevilay Karakaya ve beraberindeki heyet BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'u 19 Temmuz Perşembe günü makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Akkaya, Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç, Alper Özşeker, Erdem Ağan ve Mustafa Güneri'nin de hazır bulunduğu toplantıda Bodrum Yarımadası'nın ticari hayatı ve vergi affı gündeme alındı.

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Ticaret Odası Üyelerinin yapılandırma konusuna gereken özeni gösterdiklerini belirterek, “Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra gerekli bilgilendirmeyi web sayfamızdan hemen yayınladık. TOBB tarafından projelendirilen online ödeme işlemleri ile üyelerimiz artık daha kolay ve hızlı ödeme yapabiliyor. Biz de akredite bir Oda olarak bu sisteme çok çabuk geçiş sağladık.” dedi.

Meclis Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak'a üyelerimize verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim ederken Çolak da BODTO Yönetimine teşekkürlerini sundu.

Yapılandırma Yasası Neler Getiriyor?

1.  Kamuya olan borçların 18 taksitle ödenmesine imkan veriyor. Son başvuru 31.07.2018, İlk ödeme Eylül ayı içinde.

2.  Vergi ihtilaflarının ve vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesini sulh yoluyla sağlıyor. Son başvuru 31.07.2018. İlk ödeme Eylül ayı içinde

3.  Geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması için 6 taksitle ödenecek şekilde   matrah arttırımı imkanı getiriyor. Son başvuru 31.08.2018, İlk ödeme Eylül ayı içinde

4.  Stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi olanağı mevcut. Son başvuru 31.08.2018. Ödeme yine Ağustos ayı içerisinde. Kasa fazlasını da düzeltmek bu yasayla mümkün!

5.  Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması olanağı mevcut. Bu varlıkların Temmuz ayı içerisinde getirilmesi halinde vergi çıkmamaktadır. Yazan sürelerde ve şekilde getirilmesi durumunda Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Ödemenin Peşin Yapılması Halinde Ne Olacak?

Eylül ayı içinde ödenirse YI-ÜFE tutarının %90'ından vazgeçilecek. Kasım ayı içinde ödenirse %50'inden yine vazgeçilecek. Kapsama giren idari para cezalarında %25 indirim yapılacak. Sadece YI-ÜFE'den oluşan alacaktan %50 oranında indirim yapılacak.

Vergilerde, vergi asıllarının tamamında gecikme faizi ve gecikme zammı yerine YI-ÜFE tutarı tahsil edilecektir.

İdari Para Cezalarında, Asılların tamamı Fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE tutarı tahsil edilecektir.

Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezalarında, %50'si ödenecek. %50'si silinecek.

Vergi ziyai cezalarında, vergi aslı ödenmek kaydıyla tamamı silinecek.