BODTO Haberleri
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI
Değerli Üyelerimiz,
15.03.2018 10:19

Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlerinin katılımıyla 11 Mart Pazar günü Ankara'da gerçekleştirildi.​ Toplantıya Bodrum Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürü Yasemin Topal Kızılyurt ile Müdür Yardımcısı Mesut Dumanlı da katılarak BODTO üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına bilgi aldı.

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları da iştirak etti.

Toplantıda 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve şirket kuruluş işlemlerini basitleştiren 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki değişiklikler konusunda ticaret sicili müdürlükleri bilgilendirildi.

İlgili kararname ile:

– Limited Şirketler ile Kooperatiflerin sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve şirketin tescil ve ilanındaki noter süreçleri kaldırılmış olup kurucular Ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalayacaklardır.

– Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin yetkileri için Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunlu olan imza beyannameleri de Ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda düzenlenecektir.

– Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onayları yalnızca Ticaret Sicil Müdürlüklerince yerine getirilecek olup söz konusu şirketlerin kuruluşunda defter tasdiki için notere gitme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

– Limited şirketlerde kuruluş aşamasında talep edilen %25 sermaye blokajı kaldırılmıştır.

– Şirket kuruluş aşamasında Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecektir ve böylece işyeri başvuru yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilecektir. Sosyal güvenlik kaydı, otomatik gerçekleşecektir.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, 2017 yılının şirket işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması için dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi. Oda kayıt ücretlerine ve ticaret sicil hizmet bedellerine üst sınırlar getirildiğini ifade eden Kalkan, “Kuruluş işlemlerinde gazete ücretleri indirimli uygulanmaya başlandı. Harç Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlarının odalarımız tarafından tahsiline başlandı. 2018 yılı başından itibaren Rekabet Kurumu payının ve Ticaret Sicil Gazetesi ücretlerinin de odalarımız tarafından tahsiline başlandı.  Bu çalışmaların temel amacı Üyeye Hizmet, Ülkeye Hizmet anlayışıyla gerçekleştirildi. Şimdi çok daha büyük bir adım daha atıyoruz.  Dün Resmi Gazetede yayımlanan ve bugünkü bilgilendirme toplantımızın konusunu oluşturan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun çok önemli düzenlemeler içermektedir” dedi.

Bu düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kalkan, “Dünyadaki iyi uygulamaların tümü, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması prensibi ile şekillenmektedir. Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundayız” diye konuştu.