Duyuru Arşivi
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA, SERVİS VE TURİZM TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ HK.
Değerli Üyelerimiz,
20.04.2017 13:53

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen 18/04/2017 tarih ve 6415 sayılı yazıda, Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişebilirliği sağlamak üzere, 01/01/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3. Maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 30/01/2013 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TOBB'a gönderilen yazı ile söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtilmiştir.

Ek: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün 17/03/2013 tarihli ve E.697 sayılı yazısı için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.