Duyuru Arşivi
YILLIK İŞLETME CETVELİ
Değerli Üyelerimiz,
18.04.2017 11:19

T.C. Muğla Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamız gelen 12/04/2017 tarih ve E.745 sayılı yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “Sanayi işletmeleri bir seneki faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekâletine göndermeye mecburdurlar.” Hükmü gereğince, Sanayi sicil kaydı bulunan firmalarımız 2016 yılı yıllık işletme cetvellerini Nisan 2017 Ayı sonuna kadar T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının www.sanayi.gov.tr web sayfasında 24 saat hizmet veren “E-hizmetler Bölümü'nde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne” Kullanıcı adı-şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerim” menüsü altındaki “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünden Sanayi Sicil Belgesi numarası ile şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini eksiksiz olarak girmeleri gerekmektedir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. Maddesine göre üyelerimizin idari para cezasına maruz kalmamaları için gerekli işlemleri tamamlaması önemle duyurulur.