Duyuru Arşivi
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Değerli Üyelerimiz
31.03.2017 09:25
Genel Bilgi;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.
Özel sektör işverenlerimiz, istihdam seferberliği kapsamında 31 Aralık 2016 tarihindeki işçi sayısına ek olmak üzere ve geriye dönük 3 ay işsiz olmak ve İŞKUR'a da kayıtlı olmak (İŞKUR'a açık iş talebine başvurmak) koşuluyla istihdam edilmeleri halinde kontenjan ve herhangi bir sayı şartı aranmaksızın 31 Aralık 2017 tarihine kadar her işçinin 773,00-TL'si İŞKUR tarafından karşılanacaktır.