Muğla Odaları Haberler
25. MUĞLA ODALARI ve BORSASI ORTAK TOPLANTI KARARLARI
Değerli Üyelerimiz,
14.09.2015 16:51

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S.KOCADON 25. Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısı açılış konuşmasını yaptıktan sonra gündem bir önceki gün yapılan Genel Sekreterler toplantısı sonuçlarını görüşerek başlamıştır.

·         03 Nisan 2015 Cuma günü Muğla Odaları ve Borsasının Genel Sekreterleri tarafından gerçekleşen planlama toplantısı sonuçları BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder tarafından Genel Sekreterler adına 04.04.2015 Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısında sunulmuştur. Bunlar:

 

1.      Milas toplantısında kabul edilmiş olan Odalar Akreditasyon Sorumlularından oluşan Ortak Akreditasyon Komitesinde görev alacak personellerin kendi Yönetim Kurullarınca görevlendirilmesinin önerilmesi.

2.     Bu komite aracılığı ile Muğla Odaları Ortak Stratejik Planlarının hazırlanması ve ortak eğitimlere başlanması bu doğrultuda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mayıs sonu itibariyle tüm personellerin katılacağı ortak eğitimin Yönetim Kurullarına önerilmesi.

3.     Milas toplantı sonuçlarının hayata geçmesi açısından alınan ortak kararların hazırlanacak bir sunumla ve birlikte katılarak basın toplantısıyla duyurulması ve sonrasında lobicilik faaliyetlerini başlatılmasının önerilmesi.

4.     Sonuç olarak, bu Ortak Toplantıların daha etkin sonuçların olması için ortak bir Sekretaryanın kurulmasının, Muğla'da bir ofiste görevlendirilecek bir personelle birlikte Muğla, Bodrum Fethiye Genel Sekreterlerince 2015'te yürütülmesi ve Marmaris, Milas, Borsanın sırasıyla her yıl bu gruptan biriyle yer değiştirerek sekretarya hizmetlerinin sürdürülmesinin önerilmesi.

5.     Muğla İçin Turizmde Yeni Tanıtım Stratejileri üzerinde ülke içinde Büyükşehir Belediyeler ve Üniversiteler ve yurtdışındaki merkezlerde bölgemizin avantajlarının anlatılmasının önerilmesi.

KARAR-1- 3. Madde dışında ki kararlar için katılımcılar olumlu görüş bildirmişler ve 1.2.4. Nolu öneriler kabul edilmiştir.5. Nolu öneride bugün ki gündem olarak görüşmeye alındı.

·         Ankara' da TOBB'da yapılacak 8.Şurada sunulacak olan Muğla Odaları ve Borsası tarafından belirlenen 3 ortak sorunun konu başlıklarını ve detaylarını yine Prof. Dr. Fuat Önder sundu, ve toplantıyı yöneten BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, bu konular üzerinde hem fikir olup olunmadığını, ilave etmek istediğiniz konuları paylaşabilirsiniz diyerek katılımcılara söz verdi.

 

§  Sorunlardan ilki, ulaşım ve lojistik (ihracat ile ilgili birçok noktada tarım ürünlerinin diğer turizm merkezlerine bağlanması konusunda yaşanan sorunların çözümü için demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, havalimanlarında gümrüklerin oluşturulması, turizm merkezlerinde ikinci yollar yapılması çözüm önerisi).

§   Ortak sorun ikincisi, kırsal kalkınma, yasal düzenlemeler, teşvik ve destekler de IPARD kapsamına alınması, zeytin alanlarının desteklenmesi.

§   Ortak sorunların üçüncüsü ise turizm olarak belirlendi. (en çok turist çeken 3. İl olan Muğla'da bazı bütünleşik kıyı planlarının olmaması, ecrimisilin yüksekliği ve 6 ay turizm sezonunun 12 aya çıkarılmasına destekleyici çözümler, yenilenebilir enerji, elektrik enerjisi santralleri olarak çözümler ).

KARAR-2- 3 Sorun üzerinde ortak bir metin hazırlandı ve Şurada sunmak üzere Milas Ticaret ve Sanayi Odası Reşit Özer görevlendirildi.

·       BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan; konuk moderatör turizm eski bakanı Bahattin Yücel'e Muğla İçin Turizmde Yeni Tanıtım Stratejileri ile ilgili konuşmasını yapması ve gündemi yönetmesi için söz verdi. Konuşmacı sunumunda sonuç olarak şöyle demiştir:

 

§  İşin teknik tarafına gelirsek, broşürler, fuarlar, reklamlar, Türkiye'nin bürolar açması, çok pahalı tanıtım kampanyaları… tüm bunların zamanının geçmekte olduğunu görüyoruz. Bir ülkenin tanıtımının çok genel olduğu, sadece tatil turizminin öne çıkarılarak yapılan bir tanıtımın çok da etkili olmayacağı ortaya çıkıyor. O yüzden geleneksel konveksiyonel yöntemlerden yeni yöntemlere geçmek gerek. Son zamanlarda kiminin sevmediği internet ve internet üzerinden sosyal medya olgusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Muğla okuryazar oranı yüksek, tüketim alışkanlıkları Türkiye ortalamasının üzerinde, demokrasi anlayışı diğer yörelerle karşılaştırıldığında gelişmiş, o anlamda, yeni tanıtım stratejisinde internet ve sosyal medya olgusu mutlaka kullanılması gereken konudur.

 

·         BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan bundan sonra tüm odaların konuşmacılarına söz vermiş olup turizm konusunda hem yerel ve hem de daha geniş ölçeklerde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

§  Önce BODTO Yönetim Kurundan üyeler sunumlar yapmış sonrasında tüm Borsa ve Oda Başkanları görüşmelerini dile getiren konuşmalar yapmışlardır. Ayrıca bazı misafirler ve Yönetim Kurulu üyeleri de görüşlerini aktarmışlardır. Son toparlayıcı konuşmayı ise yine Sayın Bahattin Yücel yapmıştır.

KARAR-3- Görüşler olgunlaştıkça, il ve ilçeler bazında farklı stratejiler belirleyerek ve farklı hedefler için tanıtım yapılması gereği kabul edilen görüş oldu. Bir sonraki toplantının da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılmasına karar verildi.

 *Toplantı raporu BODTO tarafından hazırlanmış olup, talep eden Odalar ve Borsa ile paylaşılacaktır.

MAHMUT S. KOCADON

BODTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

AKİF ARICAN

FTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

MEHMET BAYSAL

MTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

REŞİT ÖZER

MİTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

BÜLENT KARAKUŞ

MUTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

HASAN GÖKMEN

MTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

GÜNDÜZ NALBANTOĞLU

İMEAK DTO BODRUM ŞB. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

ŞABAN ARIKAN

İMEAK DTO FETHİYE ŞB. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

HASAN MENGİ

İMEAK DTO MARMARİS ŞB. YÖNETİM KURULU BAŞKANI