BODTO Haberleri
Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Toplantı Sonuçları
23 Haziran 2009 tarihinde Bodrum Ticaret Odası’nda yapılan “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi” tanıtım toplantısı ulusal ve yerel katılımcılarla gerçekleştirildi.
24.06.2009 11:36

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon'un evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı RecepYüksel, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Tersaneler Genel Müdürlüğünden Ertan Günay ve Ali Aşık, Dış Ticaret Müsteşarlığından Emrah Sazak ve Selçuk Bozok, TÜBİTAK'dan Oğuz Özbay, Kosgeb Aydın müdürü Turgut Gözen, Türk Loydu'ndan Hür Fırtına, Muğla Sanayi ve Ticaret İl müdürü Fikret Artıran, İzmir Kalkınma Ajansından Suna Yaşar, Ege İhracatçı Birliğinden Evren Uygur, Ören Belediye Başkanı Kazım Turan ve Yat İmalatı ve yan sanayi temsilcileri katıldı.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon yaptığı konuşmada;

"Günümüzde, kalıpların ötesine geçmediğimiz, alışılmışın dışına çıkmadığımız, olaylara taze bir açıdan bakmadığımız ve kavramları keşfedilmemiş bir biçimle ilişkilendirmediğimiz takdirde özellikle büyük ekonomik krizlerin yaşandığı günümüzde rekabet gücümüzü sürdürebilmemiz mümkün değildir.

Ne yazık ki krizin etkilerini son derece yoğun bir şekilde ve özellikle de yatçılık sektöründe yaşamaktayız. Olası risklere karşı önlemler alamadığımız, geleceği öngöremediğimiz günlük sıkıntılar içerisinde olaylara geniş açıdan bakamadığımız yenilikçi-yaratıcı olamadığımız, faydalı işbirlikleri kuramadığımız, alt yapımıza, insan kaynağımıza araştırma ve geliştirmeye gerekli kaynakları aktaramadığımız için bu sıkıntıları bugün daha yoğun yaşamaktayız.

İşte bu noktada kümelenme modeli bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Günümüzde kalıcı rekabet üstünlüğünün en öncelikli koşulları dayanışmacı rekabet, rakiplerle güçbirliği, altyapı ve AR-GE yönetimidir.

Eğer, bizim için büyük fırsatlar sunan bu modeli bize yakışır bir şekilde gerçekleştirirsek, paydaşlar sorumluluklarını tam ve iyi niyetle yerine getirirlerse yaratıcı ve yenilikçi bir kurum oluşturabilir ve bu kurumu hem sektörümüze hem yöremize hem de ülkemize faydalı olacak ekonomik ve sosyal bir olguya çevirebiliriz. Bodrum Ticaret Odası olarak her zaman olduğu gibi bu konuda da öncü olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Geleceğe iz bırakmak için bu sefer hep birlikte inisiyatif kullanacağız ve doğru bir zamanlama ile günün problemleri içerisinde boğulmamak için yaratıcı yenilikçi birey ve kurumlarla yatçılık sektörümüzü geleceğe taşıyacağız. Bu sorumluluk bilinci ile bu yolda bize destek veren tüm üyelerimize ve paydaşlara teşekkürü bir borç biliriz." diyerek konuşmasını bitirdi.

Faaliyetine Mart 2007'de başlanarak 2009 yılının Mart ayında tamamlanan T.C. Başbakanlık Dış Ticaret müsteşarlığı tarafından yürütülen “Ulusal Kümelenme Politikasının geliştirilmesi” projesi kapsamında 10 adet iş kümesi için yol haritası hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu yol haritalarından biri de “Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi” oluşumudur. Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi'nin vizyonu “Yat üretimi ve Deniz Turizminde Akdeniz'in mıknatısı haline gelmektir”. İş Kümesinin stratejisi ise “Yüksek kalitede ve kişiye özel yat üretimi, tekne hizmetleri ve turist tekneleri alanlarında Akdeniz'de lider olmak” olarak belirlenmiştir.

Küme, turizm sektörünün geniş ihtiyaçlarına hizmet vermede uzmanlaşmış yüksek kalitedeki tekne piyasası içerisinde konumlanacaktır. Gelecekteki ana odak, dünyada çift direkli gemi (gulet) üretiminde birinci bölge olmaktan çok, müşterilerin zevklerine hizmet eden (talep odaklı) yüksek kalitede özel yatların çeşitliliği üzerine olacaktır.

Hazırlanan yol haritasında 6 adet küme faaliyeti yer almaktadır. Devlet-Özel Sektör Ortaklığı kurulması, Master Plan oluşturulması, Kümenin temel paydaşı olacağı bir Yatçılık Okulu kurulması, Ağ oluşturma ve Tanıtım, Küme Çevre Destek Merkezinin kurulması (KÇDM), Küme Danışma Kurulu ve Küme Yönetim Ekibinin oluşturulmasıdır.

Bu faaliyetler kapsamında küme ve devlet kurumları arasında kamu-özel sektör işbirliğinin oluşturulması en önemli faaliyetler arasında yer almaktadır ve sektörün başarısı için elzem olduğu tespit edilmiştir. “İş kümelerinin rekabetçilikleri kamusal politikalarla ve kamusal kurumların (merkezi ve yerel) iş kümesinin ihtiyaçlarına duyarlılıkları ile yakından ilgilidir”

“Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi için Yol Haritası”nın uygulamaya geçirilmesindeki ilk adım olan bu toplantı Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon'un açılış konuşmasıyla başladı. Kocadon konuşmasında “Günümüzde, kalıpların ötesine geçmediğimiz, alışılmışın dışına çıkmadığımız, olaylara taze bir açıdan bakmadığımız ve kavramları keşfedilmemiş bir biçimle ilişkilendirmediğimiz takdirde özellikle büyük ekonomik krizlerin yaşandığı günümüzde rekabet gücümüzü sürdürebilmemiz mümkün değildir. İşte bu noktada kümelenme modeli bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Günümüzde kalıcı rekabet üstünlüğünün en öncelikli koşulları dayanışmacı rekabet, rakiplerle güçbirliği, altyapı ve AR-GE yönetimidir” dedi. Daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığından Emrah Sazak ve Selçuk Bozok “Türkiye'nin Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi ve Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Yol Haritası”nın tanıtımında; Dünyada artık kümelerin rekabet halinde olduğunun altı çizilirken şirketlerin de küme içinde daha inovatif oldukları belirtildi.

Daha sonra Bodrum Ticaret Odası'nın sunumunda kurumların, yat imalatçılarının ve yan sanayinin sorunları ve proje kapsamında varmak istedikleri nokta ve beklentileri “Bodrum Tek Ses” başlığıyla Bodrum Genç Girişimciler Danışma Kurulu üyelerinden Mehmet Göğerçin tarafından misafirlere anlatıldı.

Toplantının ikinci bölümünde DTM'den Emrah Sazak, “İhracat teşvikleri” konusunda bilgilendirme yaptı. Bu bölümde Devlet yardımları konusunda konukların sorularını yanıtladı.

TÜBİTAK'dan Oğuz Özbay, şirketlerin AR-GE ve inovasyon çalışmalarında finansal destek alabilecekleri TÜBİTAK fonları konusunda bilgi verdi.

Toplantının son bölümünde KOSGEB Aydın Müdürü Turgut Gözen, “Sanayi sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de artık KOSGEB desteklerinden yararlanacaklarını ifade etti ve “İyisini değil en iyisini yapmalıyız” diyerek konuşmasını bitirdi.

23 Haziran 2009 tarihinde yapılan bu toplantıda kümelenmenin Bodrum Yat sektörüne ve yan sanayisine getireceği faydalar ve birlikte hareket etmenin önemi ön plana çıktı.

Yol haritasında belirtilen danışma kurulunun taslağı önümüzdeki günlerde yapılacak diğer toplantılarla son şeklini alacak, Küme faaliyetlerinin harekete geçirilmesiyle sektörün sorunları bütüncül planlamalar yapılarak çözüme ulaşacak. Böylece, Bodrum Yat İmalatı sektörünün rekabet gücü artacak ve uluslar arası pazarda daha büyük pay sahibi olacaktır.