Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 
Dernekler ve Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler


KURULUŞ

 

1-Bodrum Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 

3-İmza yetkililerine ait iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

4-Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge

5-Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği

6-Dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

7-İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, 2 nüsha

8-Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

9-Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet, (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
    


DEĞİŞİKLİKLER

 

1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3-Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 adet

4-İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi 2 adet

 

 

KAYDIN SİLİNMESİ

 

1-Dilekçe Ticaret Sicili Müdürlüğüne (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3-Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış noter onaylı karar 2 adet

4-İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

 Not:Kararlarda  T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Tescil İşlemi Hizmetleri
Anonim Şirket
Limited Şirket
Kooperatif
Şahıs Şirket
Şube
Tür Değişikliği
Belge Talep