Kooperatif Tasfiye Sonu
Tescil işlemleri MERSİS Sisteminden yapılmaktadır. İlgili linke aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Link:
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak 3. Tasfiye ilanı üzerinden 6 ay geçmesinin ardından gerçekleştirilecek Genel Kurulda alınacak fesih kararı ile fesih olurlar. 

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe,
2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
3. 2 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı ; (hükümet komiseri ve divan heyetince  imzalı tutanak ),
4. 2 adet Hazirun listesi (ikametgah adresli) hükümet komseri ve yönetim kurulundan 2 imza yetkilisi ve divan heyetince imzalanacak,
5. 2 adet Bilanço (kaşeli imzalı),
6. Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden alınmış olan komiser atama yazısı,
7. 2 adet Genel Kurul Gündemi,
8. 2 adet Tasfiye sonu mal beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
 
Not:  Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Kooperatif